Første gang man leser om Stabekk er i 1398 - da het stedet Stadbæk. Opprinnelsen til navnet er antagelig en bekk med svakt fall som rant i det som i dag er jernbanetrase. I 1647 oppgir bonden på Store Stabekk gård sitt navn som Hans Stabech.

Stabekk besto opprinnelig av flere store gårder; Store Stabekk, Østre Stabekk, Øvre Stabekk (Ringstabekk) og Skallum. På jernbanen ble Stabekk etablert som stoppested i 1872. Boligutviklingen i området økte betraktelig fra 1902 da jernbanen etablert stasjon på Stabekk. Stabekk var også tidlig et knutepunkt kommunikasjonsmessig. Gamle Ringeriksvei og Gamle Drammensvei har helt siden 1885 gått gjennom Stabekk sentrum.

 
Du har "forvillet" deg inn på Stabekk.com - vi håper dette skal bli sider der alle med tilknytning til Stabekk kan finne lokalstoff og informasjon...
Har du innspill eller ønsker ber vi om at du tar kontakt med oss på; trygve@stabekk.com
 
   
   
     
     
     
   
   
 
Ved spørsmål ta kontakt med: webmaster - siden ble sist oppdatert 11.02.2007